Aan het laden…
Trainingen Energie(transitie) & duurzaamheid

Standaard voor woningisolatie

In deze workshop lichten we de Standaard- en Streefwaarden toe. We laten je zien hoe deze waarden nu en in de toekomst van belang zijn bij het adviseren over verduurzamen van woningen.

 • Type training Workshop
 • Niveau HBO
 • Lesvorm Klassikaal
 • Duur 14.00 - 17.00 uur
 • Kosten €425
 • Inschrijven
Introductie

De workshop

Verduurzaming gebouwde omgeving

In het klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving stapsgewijs verduurzaamd wordt om de CO2-uitstoot richting 2050 terug te dringen. Hiervoor is de beperking van het warmteverlies van gebouwen en het energiegebruik van verwarmingsinstallaties nodig. Een lagere warmtevraag is een praktische voorwaarde voor veel van de duurzame warmtealternatieven als vervanger van het aardgas.

Ontwikkeling standaard voor woningisolatie

Om de gebouweigenaren te ondersteunen bij deze opgave is in het Klimaatakkoord onder meer afgesproken een standaard voor woningisolatie te ontwikkelen. Hiermee krijgen gebouweigenaren een referentie voor wat als goede en toekomstvaste woningisolatie kan worden beschouwd. Dat geeft een goede basis om plannen te maken die passen bij de eigen situatie.

Rapport Standaard en streefwaarden

Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft het rapport ‘Standaard en streefwaardes bestaande woningbouw’ opgesteld dat mede ten grondslag heeft gelegen aan de vastgestelde standaard voor woningisolatie. In dit rapport is aan de hand van de netto warmtevraag (volgens NTA 8800) van bestaande woningen inzichtelijk gemaakt hoe een standaard kan worden vastgesteld.

In deze workshop lichten we de Standaard- en Streefwaarden toe. We laten je zien hoe deze waarden nu en in de toekomst van belang zijn bij het adviseren over verduurzamen van woningen.

Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden geven we inzicht in de (mogelijke) stappen die je kunt zetten om invulling te geven aan de standaard voor woningisolatie. Daarbij gebruiken we verschillende type woningen als voorbeeld.

Voor wie?

Is deze workshop iets voor jou?

Voor medewerkers van gemeentes die vanuit een energieloket te maken hebben met partijen en samenwerkingsverbanden die inwoners informeren over verduurzaming van woningen.

Aan de hand van voorbeeldprojecten wordt inzicht gegeven in de netto warmtebehoefte voor- en na renovatie en de mogelijke (aanvullende) stappen die nodig zijn om invulling te geven aan de standaard voor woningisolatie.

Resultaten

In deze workshop leer je

 • Weten wat de standaard voor woningisolatie is
 • Waarom een standaard voor woningisolatie nodig is
 • Hoe de netto warmtebehoefte wordt bepaald
 • Welke maatregelen invloed hebben op de netto warmtebehoefte
 • Wat de link is met het energielabel van woningen
 • Wat streefwaarden zijn
 • Hoe je invulling geeft aan de standaard voor woningisolatie.
 • Wat het toekomstperspectief van streefwaarden is
Programma

Wat ga je doen?

In deze workshop lichten we de Standaard- en Streefwaarden toe. We laten je zien hoe deze waarden nu en in de toekomst van belang zijn bij het adviseren over verduurzamen van woningen.

Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden geven we inzicht in de (mogelijke) stappen die je kunt zetten om invulling te geven aan de standaard voor woningisolatie. Daarbij gebruiken we verschillende type woningen als voorbeeld.

Docenten

Wie geeft deze training?

André Kruithof

senior specialist energie en duurzaamheid

Ik ben André Kruithof, senior specialist bij Nieman Raadgevende Ingenieurs. Ik ben voornamelijk actief op het gebied van de energieprestatie van gebouwen en duurzaamheid. Vanuit verschillende invalshoeken ben ik daarmee bezig, bijvoorbeeld vanuit projectadvisering, beleidsontwikkeling of normalisering. Hierdoor heb ik een compleet beeld en weet ik wat er bij verschillende partijen speelt.

Ik vind het leuk om mijn kennis en ervaring te delen. Dat geeft energie en levert ook bij mij weer nieuwe inzichten op.

Beschikbare data

Welke datum komt jou uit?

Check onze agenda
9 april 2024
Inschrijven mogelijk

Standaard voor woningisolatie

€425
09-04-2024 10:46 09-04-2024 10:46 Standaard voor woningisolatie Europe/Amsterdam Nieman info@nieman.nl
Inschrijven
Check onze agenda