Aan het laden…
Trainingen Energie(transitie) & duurzaamheid

Sprinttraining Energietransitie in jouw gemeente

Een incompany training speciaal ontwikkeld voor (beleids)medewerkers die werken aan lokale energietransitie.
 • Type training Incompany
 • Niveau HBO
 • Lesvorm Klassikaal
 • Duur 4 halve dagen

Sprinttraining Energietransitie in jouw gemeente

Introductie

De training

Deze incompanytraining is speciaal ontwikkeld voor (beleids)medewerkers die gezamenlijk werken aan de lokale energietransitie.

In vier modules krijg je een grondige voorbereiding. Samen vormen deze een goede opstap naar het concreet uitwerken van de energietransitie in woonwijken.

Desgewenst kan de training worden voorafgegaan met een opstapmodule ‘Inleiding in de techniek bij de energietransitie in woonwijken’. We inventariseren dan vooraf de individuele technische kennis van de deelnemers en specifieke vragen die spelen. Op basis daarvan stellen we deze opstapmodule op.

De training is ontwikkeld in samenwerking met

 

 

 

Wil je samen met je collega’s in korte tijd veel praktische kennis opdoen? Vraag deze training direct aan! Vanaf 8 personen verzorgen wij deze training bij jullie op locatie. De kosten hiervan bedragen €13.500,= excl. BTW. Voor dit bedrag kunnen maximaal 15 personen aansluiten.

Werk je niet bij een gemeente en wil je wel graag meer leren over de Energietransitie in woonwijken? Dan is onze opleiding Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving een goed idee!

 

Voor wie?

Is deze training iets voor jou?

Jazeker! Ben jij werkzaam als

 • Beleidsmedewerker bij een gemeente en wil je je algemene (en technische) kennis rondom de energietransitie ontwikkelen?
 • Projectleider van lokale energievraagstukken, werkzaam bij een gemeente en wil je je (technische) kennis rondom de energietransitie ontwikkelen?
 • Projectmedewerker bij een gemeente en betrokken bij lokale projecten rondom de energietransitie?

Dan helpt deze training jou en je collega’s, een eind op weg!

Desgewenst kan deze training worden voorafgegaan met de opstapmodule ‘Inleiding in de techniek bij energietransities in woonwijken’. We inventariseren dan vooraf de technische kennis van de deelnemers, en eventuele vragen die spelen. Op basis daarvan stellen we de inleidingsmodule op.

 

Resultaten

In deze training leer je

 • Woonwijken voorbereiden op een optimale energietransitie
 • Netwerken en warmtenetten herkennen en opzetten
 • De benodigde (bouw-)technische eisen toepassen
 • De opzet maken van een concreet projectplan voor de implementatie van de energietransitie

Na deze training

 • Ben je in staat om energievraagstukken te beoordelen en te implementeren
 • Begrijp je welke duurzame energiebronnen op welke manier ingezet kunnen worden
 • Kun je rekenen met- en toepassen van de verschillende eenheden
 • Kun je deze kennis inzetten in een concrete wijkaanpak in jouw gemeente

 

 

Programma

Wat ga je doen?

Sprinttraining Energietransitie

Optie: Inleiding techniek van de energietransitie Optioneel kan deze instapmodule worden toegevoegd. Speciaal voor personen die geen weinig of geen ervaring hebben met techniek. In deze module behandelt docent Harm Valk een aantal basisbegrippen, zoals de verschillende energiedragers, de alternatieven voor aardgas, de verschillen tussen capaciteit en gebruik, wat bedoeld wordt met energieneutraliteit en waarom je dan toch een netaansluiting nodig hebt. De inhoud wordt afgestemd op de vragen die leven bij de betreffende deelnemers. Doel is ervoor te zorgen dat de deelnemers voldoende kennis en begrip hebben om goed voorbereid in te stappen in de volgende modules.

Module 1: Introductie over de energietransitie in de gebouwde omgeving In deze module maak je kennis met de energietransitie specifiek voor in de gebouwde omgeving. Docent Harm Valk behandelt het Rijksoverheidsbeleid, de rol van de gemeente en het krachtenveld dat daar in speelt. Hij gaat in op de verschillen tussen wijken waar een wijkaanpak actief is en het algemeen beleid voor de andere wijken en gebieden. Het hoe en waarom er vanuit de gemeente aangesloten kan worden op het landelijk beleid ten aanzien van de energietransitie. Daarnaast behandelt de docent een aantal basisbegrippen zoals het verschil tussen ‘energieneutraal’ en ‘CO2-neutraal’ en wat dat betekent voor de energierekening van bewoners.  Kortom, je verdiept je stap voor stap  in de basisprincipes van de energietransitie.

Module 2: Wijkgerichte aanpak Jeske Zonneveld van Squarewise leert je  je over de regierol van de gemeente in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Over wat wijkaanpakken en warmteplannen precies zijn en hoe de samenwerking met de stakeholders in een wijk van grote meerwaarde is bij de aanpak van deze plannen. Vanzelfsprekend komen hierbij ook koppelkansen aan de orde, evenals de afwegingen die daarbij horen. Jeske behandelt alle betrokken partijen, hun (potentiële) rol in de wijkaanpak en geeft je inzicht over hoe hen te betrekken bij het hele transitieproces. Zij besteedt daarbij speciale aandacht aan de verschillende vormen van bewonersparticipatie. Je kunt deze nieuwe informatie dus meteen omzetten in jouw projecten!

Module 3: Netwerken en warmtenetten Niels Rood eveneens van Squarewise geeft antwoord op vraagstukken als 'waaruit bestaat  een aardgasvrije energie infrastructuur?' 'Hoe beïnvloedt een warmtenet de congestie van de elektrische infrastructuur? 'Wat komt er kijken bij het opzetten van een warmtenet en wat zijn de alternatieven?' 'Waaruit bestaat een haalbare businesscase voor een warmtenet en wat zijn de belangrijke parameters per case?'. Dat allemaal leer je in module 3!

Module 4: Energieprestatie en (bouw)technische aspecten Docent Martin Dunnink leert je de principes over het Energielabel en het maken van energieprestatie-berekeningen. Hij legt uit welke maatregelen nodig zijn voor het beperken van CO2-uitstoot en wat de consequenties van die maatregelen zijn voor verschillende types gebouwen. Daarbij ligt de nadruk op de verschillende typen bestaande woningen.

Groepsgrootte Deze training verzorgen wij incompany, waarbij we uitgaan van minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers per groep.

Investering De kosten voor deze training bedragen € 1.500,- pp. Bij een incompanytraining hanteren wij een fixed price: je betaalt slechts voor 9 deelnemers terwijl er maximaal 15 mogen aansluiten. Voor deze training komt dit neer op een bedrag van € 13.500,=. Dit is exclusief de kosten voor de extra module à  € 375,- pp.

Wijk je bij jouw gemeente af van dit aantal en wil je toch graag de training volgen? Neem dan gerust even contact op met onze trainingscoördinatoren. Zij helpen je graag verder.

 

 

Docenten

Docenten

Harm Valk

Senior Adviseur Energie & duurzaamheid - Nieman Raadgevende Ingenieurs

Bij Nieman Academie deel ik graag mijn kennis en ervaring die ik heb opgedaan in mijn werk als adviseur energie en duurzaamheid bij Nieman Raadgevende Ingenieurs. Naast de nodige ervaring met projecten, werk ik de laatste jaren mee aan de vorming en implementatie van beleid bij overheid en marktpartijen.

Het leuke van training geven vind ik de interactie met de deelnemers. Ik leer zo zelf veel over actuele uitdagingen uit de praktijk, vanuit andere gezichtspunten dan die ik zelf als adviseur ken. Sowieso vind ik dat er sprake moet zijn van ‘samen leren’, want iedere vraag en gezichtspunt vormt een verrijking. Daarom verwelkom ik kennisuitwisseling tussen verschillende vakgebieden. De kern van mijn advieswerk ligt in de energietransitie in de gebouwde omgeving, maar ik kijk daarbij graag breder, naar integrale kwaliteit voor de eindgebruikers.  

Jeske Zonneveld

Transitiemaker Squarewise

Ik werk sinds 2017 als transitiemaker bij Squarewise. In al mijn projecten werk ik aan het veranderen van de status quo, zodat de transitie naar een duurzame samenleving sneller kan gaan. Dit doe ik vaak samen met gemeenten, woningcorporaties, netbeheerder en bewoners in aardgasvrije wijkaanpakken, met partijen uit de bouw die circulair & biobased willen (ver)bouwen, met woningcorporaties die hun bezit willen verduurzamen en tegelijkertijd betaalbaar houden en in innovatieprogramma’s met pioniers die oplossingen voor duurzaam wonen willen laten groeien.
Daarbij neem ik de deelnemers mee in de praktijk van de wijkaanpak – wat kan je verwachten, hoe krijg je houvast in een onvoorspelbaar proces. Door o.a. samen met de deelnemers een concrete casus uit te diepen, in te zoomen op de verschillende perspectieven op de wijkaanpak en te vertalen naar ieders eigen rol.

Martin Dunnink

Adviseur - Nieman Raadgevende Ingenieurs

Binnen Nieman ben ik als adviseur Energie en Duurzaamheid betrokken bij een diversiteit aan projecten, variërend van nieuwbouw tot renovatie en van woningbouw tot utiliteitsbouw. Insteek bij al mijn werkzaamheden is het creëren van duurzame gezonde, comfortabele en energiezuinige gebouwen. Ik vind het daarbij belangrijk dat alle bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten zorgvuldig én integraal op het beoogde gebruik én de gebruiker zijn afgestemd.

Vanuit mijn ervaringen als adviseur Energie en Duurzaamheid verzorg ik ook regelmatig trainingen in dit vakgebied. Erg leuk om te doen en het geeft veel energie om samen met een enthousiaste en interactieve groep te zorgen voor onderlinge kennisdeling en discussies!

Niels Rood

Transitiemaker Squarewise

Ik ben Niels Rood en sinds 2018 transitiemaker bij Squarewise. In mijn dagelijkse werk adviseer ik ministeries, gemeenten, provincies en bedrijven waarbij innovatie mijn speciale belangstelling heeft. Als trainer legt ik, natuurlijk naast kennisoverdracht, vooral de nadruk op competenties en instrumenten om in de praktijk te leren.

Docent Niels Rood
Beschikbare data

Welke datum komt jou uit?