Aan het laden…
Trainingen Energie(transitie) & duurzaamheid

Basiscertificaat Energietransitie in Gebouwde Omgeving (BEGO)

In de bouwopleiding voor het Basiscertificaat Energietransitie in Gebouwde Omgeving leer je over duurzaamheid en energietransitie in de gebouwde omgeving.
 • Type training Opleiding
 • Niveau HBO
 • Lesvorm Klassikaal
 • Duur 3 dagen
 • Kosten €1.875 excl. BTW
 • Inschrijven

Basiscertificaat Energietransitie in Gebouwde Omgeving (BEGO)

Introductie

De opleiding

Doel van deze opleiding is het bieden van basiskennis en handelingsperspectief voor praktische oplossingen voor de verduurzaming en energietransitie in de gebouwde omgeving.

In zes modules komen alle relevante onderwerpen aan bod: van procesaanpak tot techniek. In een multidisciplinaire samengestelde groep, maak je ook kennis met andere disciplines en bouw je een netwerk op. Welke taal spreken zij en voor welk stukje van de systeempuzzel heb je ze nodig?

Zo word je een professionele gesprekspartner voor alle stakeholders die betrokken zijn bij de energietransitie. W

Voor wie?

Is deze opleiding iets voor jou?

 • Projectontwikkelaars
 • Ontwerpers
 • Beleidsmedewerkers
 • Bouw- en installatiebedrijven
 • Professionals in de energietransitie

En verder voor iedereen die meer wil weten over duurzaam bouwen, energietransities en circulatie.

Resultaten

In deze opleiding leer je

 • Wijken optimaal en duurzaam inrichten.
 • Netwerken en warmtenetten herkennen en ontwerpen.
 • Voldoen aan (bouw-)technische eisen.
 • Energietransities optimaliseren.
 • Advies geven en het ontwerpen van energietransities in gebouwde omgeving.

Certificaat

Na de training heb je het Basiscertificaat Energietransitie in Gebouwde Omgeving in the pocket!

Programma

Wat ga je doen?

Module 1: Introductie ‘Energietransitie in de gebouwde omgeving’

In de eerste module maak je kennis met energietransities, het overheidsbeleid en de verschillende oplossingen voor energievoorzieningen. Meer nog, je verdiept je al meteen in de impulsen van de EU en de Standaard voor woningisolatie. Kortom, samen met docent Harm Valk vlieg je meteen in de leerstof.

Module 2: Wijkgerichte aanpak

In Module 2 vertelt Jeske Zonneveld van Squarewise je wat warmteplannen zijn en hoe je deze inricht zodat alle stakeholders in een wijk er voordeel bij hebben. Jeske legt uit wat het Wijkkompas is en hoe je een draagvlak creëert in de buurt waar je aan de slag gaat. Je kunt deze nieuwe informatie dus meteen omzetten in de praktijk.

Module 3: Netwerken en warmtenetten

Ook Module 3 wordt aangeboden door Squarewise. Niels Rood beantwoordt in deze les vragen zoals: Hoe bouw je een aardgasvrije energie infrastructuur? Hoe zorg je ervoor dat alle stakeholders mee aan tafel zitten? En wat zijn de belangrijke parameters per case?

Module 4: Energieprestatie en (bouw)technische aspecten

Docent Martin Dunnik leert je wat de principes zijn achter het Energielabel en de DENG-eisen. Hij legt uit welke maatregelen nodig zijn voor het beperken van CO2-uitstoot en wat de consequenties van die maatregelen zijn voor verschillende types gebouwen.

Module 5: Praktijkvoorbeelden

Vervolgens gaat de docent samen met jou aan de slag met echte cases. Wat kosten al die maatregelen nu echt? En wat zijn de reacties van bewoners? Je kijkt naar cases die gelijkaardig zijn aan je eigen werkveld. Dat maakt deze training extra relevant.

Module 6: Plankgasvrij

In een interactief spel ‘Plankgasvrij’ zoek je samen met je medecursisten op een leuke manier naar oplossingen voor een praktijkcase. Zo ben je zelf helemaal klaar om energietransities op een goede manier door te voeren.

 

 

Docenten

Wie geeft deze training?

Harm Valk

Senior Adviseur Energie en duurzaamheid

Bij de Nieman Academie deel ik graag mijn kennis en ervaring die ik heb opgedaan in mijn werk als adviseur energie en duurzaamheid bij Nieman Raadgevende Ingenieurs. Naast de nodige ervaring met projecten, werk ik de laatste jaren mee aan de vorming en implementatie van beleid bij overheid en marktpartijen.

Het leuke van training geven vind ik de interactie met de deelnemers. Ik leer zo zelf veel over actuele uitdagingen uit de praktijk, vanuit andere gezichtspunten dan die ik zelf als adviseur ken. Sowieso vind ik dat er sprake moet zijn van ‘samen leren’, want iedere vraag en gezichtspunt vormt een verrijking. Daarom verwelkom ik kennisuitwisseling tussen verschillende vakgebieden. De kern van mijn advieswerk ligt in de energietransitie in de gebouwde omgeving, maar ik kijk daarbij graag breder, naar integrale kwaliteit voor de eindgebruikers.  

Jeske Zonneveld

Transitiemaker Squarewise

Ik werk sinds 2017 als transitiemaker bij Squarewise. In al mijn projecten werk ik aan het veranderen van de status quo, zodat de transitie naar een duurzame samenleving sneller kan gaan. Dit doe ik vaak samen met gemeenten, woningcorporaties, netbeheerder en bewoners in aardgasvrije wijkaanpakken, met partijen uit de bouw die circulair & biobased willen (ver)bouwen, met woningcorporaties die hun bezit willen verduurzamen en tegelijkertijd betaalbaar houden en in innovatieprogramma’s met pioniers die oplossingen voor duurzaam wonen willen laten groeien.
Daarbij neem ik de deelnemers mee in de praktijk van de wijkaanpak – wat kan je verwachten, hoe krijg je houvast in een onvoorspelbaar proces. Door o.a. samen met de deelnemers een concrete casus uit te diepen, in te zoomen op de verschillende perspectieven op de wijkaanpak en te vertalen naar ieders eigen rol.

Martin Dunnink

Adviseur Energie en duurzaamheid

Binnen Nieman ben ik als adviseur Energie en Duurzaamheid betrokken bij een diversiteit aan projecten, variërend van nieuwbouw tot renovatie en van woningbouw tot utiliteitsbouw. Insteek bij al mijn werkzaamheden is het creëren van duurzame gezonde, comfortabele en energiezuinige gebouwen. Ik vind het daarbij belangrijk dat alle bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten zorgvuldig én integraal op het beoogde gebruik én de gebruiker zijn afgestemd.

Vanuit mijn ervaringen als adviseur Energie en Duurzaamheid verzorg ik ook regelmatig trainingen in dit vakgebied. Erg leuk om te doen en het geeft veel energie om samen met een enthousiaste en interactieve groep te zorgen voor onderlinge kennisdeling en discussies!

Niels Rood

Transitiemaker Squarewise

Ik ben Niels Rood en sinds 2018 transitiemaker bij Squarewise. In mijn dagelijkse werk adviseer ik ministeries, gemeenten, provincies en bedrijven waarbij innovatie mijn speciale belangstelling heeft. Als trainer legt ik, natuurlijk naast kennisoverdracht, vooral de nadruk op competenties en instrumenten om in de praktijk te leren.

Docent Niels Rood
Beschikbare data

Welke datum komt jou uit?

30 oktober 2023
Inschrijven mogelijk

Basiscertificaat Energietransitie in Gebouwde Omgeving (BEGO)

€1.875

excl.

30-10-2023 08:47 30-10-2023 08:47 Basiscertificaat Energietransitie in Gebouwde Omgeving (BEGO) In de bouwopleiding voor het Basiscertificaat Energietransitie in Gebouwde Omgeving leer je over duurzaamheid en energietransitie in de gebouwde omgeving. TVVL- Korenmolenlaan 4, Woerden Europe/Amsterdam Nieman info@nieman.nl
Inschrijven
13 maart 2024
Inschrijven mogelijk

Basiscertificaat Energietransitie in Gebouwde Omgeving (BEGO)

€1.875

excl.

30-10-2023 08:47 30-10-2023 08:47 Basiscertificaat Energietransitie in Gebouwde Omgeving (BEGO) In de bouwopleiding voor het Basiscertificaat Energietransitie in Gebouwde Omgeving leer je over duurzaamheid en energietransitie in de gebouwde omgeving. TVVL- Korenmolenlaan 4, Woerden Europe/Amsterdam Nieman info@nieman.nl
Inschrijven