Aan het laden…
Trainingen Energie(transitie) & duurzaamheid

Basiscertificaat Energietransitie in Gebouwde Omgeving (BEGO)

In de bouwopleiding voor het Basiscertificaat Energietransitie in Gebouwde Omgeving leer je over duurzaamheid en energietransitie in de gebouwde omgeving.
 • Type training Opleiding
 • Niveau HBO
 • Lesvorm Klassikaal
 • Duur 3 dagen
 • Kosten €2.250
 • Inschrijven

Basiscertificaat Energietransitie in Gebouwde Omgeving (BEGO)

Introductie

De opleiding

Deze populaire opleiding is geactualiseerd! Naast de basiskennis en het handelingsperspectief voor het maken van praktische oplossingen bij de verduurzaming en de energietransitie in de gebouwde omgeving, gaan we in op het omgaan met gedragsveranderingen en weerstand in het proces rondom de energietransitie in woonwijken.

In zes modules komen alle relevante onderwerpen aan bod: van procesaanpak tot techniek. Als onderdeel van een multidisciplinair samengestelde groep maak je kennis met andere disciplines en bouw je een netwerk op. Welke taal spreken zij en voor welk stukje van de systeempuzzel heb je ze nodig?

Met deze opleiding word je een waardevol gesprekspartner voor alle stakeholders betrokken bij de energietransitie.

 

De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met

Een aantal modules wordt verzorgd door docenten van

Werk je aan het beleid voor de energietransitie in jouw gemeente en kunnen jij en je collega’s hierover wel wat specifieke (technische) kennis gebruiken? Kijk dan eens naar de incompany Sprinttraining Energietransitie in jouw gemeente. In korte tijd leren jullie alle ins en outs rondom de energietransitie. En, lekker makkelijk, gewoon bij jullie op locatie!

Voor wie?

Is deze opleiding iets voor jou?

 • Professionals in de energietransitie
 • Beleidsmedewerkers
 • Energie-adviseurs
 • Ontwerpers
 • Projectleiders en werkvoorbereiders bij bouw- en installatiebedrijven
 • En voor iedereen die meer wil weten over energietransitie en verduurzaming in de gebouwde omgeving.
Resultaten

In deze opleiding leer je

 • Het overzicht van alle aspecten van de energietransitie in de gebouwde omgeving
 • Hoe het toekomstige energiesysteem eruit ziet en hoe dat vertaald wordt naar beleid
 • Hoe woonwijken optimaal en duurzaam in te richten
 • Netwerken en warmtenetten herkennen en een ontwerp- en ontwikkelproces begeleiden
 • Relevante (bouw-)technische context
 • Energietransities optimaliseren
 • Advies geven over de energietransitie in de gebouwde omgeving, rekening houdend met alle stakeholders

Certificaat

Na de training heb je het Basiscertificaat Energietransitie in Gebouwde Omgeving in the pocket!

Programma

Wat ga je doen?

Module 1: Introductie ‘Energietransitie: belang, beleid en techniek’

In de eerste module maak je kennis met nieuwe en relevante ontwikkelingen in de energietransitie, het overheidsbeleid en de verschillende oplossingen voor energievoorzieningen. Meer nog, je krijgt inzicht in de impulsen van de EU en verdiept je in de Standaard voor woningisolatie. Kortom, samen met docent Harm Valk maak je in vogelvlucht kennis met de leerstof.

 • Waarom aardgasvrije oplossingen?
 • Wat is het overheidsbeleid en welke praktische consequenties heeft dat?
 • Wat zijn de alternatieven voor de HR-combiketel?
 • Wat is de zin (en onzin) van all-electric oplossingen?
 • Welk onderscheid in type oplossingen is er en wat zijn de voor- en nadelen?
 • Wat zijn de kansen voor een warmtenet?
 • Wat is de rol van isolatie en vraagbeperking?
 • Wat zijn de ruimtelijke consequenties in gebouwen?

Module 2: Wijkgerichte aanpak

In Module 2 vertelt Marlien Sneller van Squarewise je wat warmteplannen zijn en hoe je deze vormgeeft samen met alle stakeholders in en om een wijk of gebied. Aan de hand van een procestool, het Wijkkompas, legt Marlien o.a. uit hoe je werkt aan draagvlak in de wijk of buurt waar je aan de slag gaat. Je kunt deze nieuwe informatie dus meteen omzetten in de praktijk.

 • Waarom een wijkgerichte aanpak?
 • Wat is een warmteplan en waarom is dit nodig?
 • Wie zijn de stakeholders en wat is hun rol?
 • Wie bepaalt welke wijken wanneer aan de beurt zijn en wanneer is dat bekend?
 • Hoe kun je bewonersparticipatie en draagvlak organiseren?

Module 3: Het energiesysteem van de toekomst

Ook Module 3 wordt aangeboden door Squarewise. Niels Rood schetst het toekomstige energiesysteem in de gebouwde omgeving en schetst de dilemma’s waarmee we worden geconfronteerd. Aardgas is perfect regelbaar, maar duurzame stroom is deels afhankelijk van het weer en vraag en aanbod moeten steeds in evenwicht zijn. Hoe realiseren we dat en wat zijn de perspectieven van de verschillende stakeholders?

 • Voor de aardgasvrije gebouwde omgeving is de energie-infrastructuur cruciaal. Op dit vlak zijn de komende tijd diverse ontwikkelingen te verwachten.
 • Energie voor apparaten, warm water en een comfortabele temperatuur kun je in drie vormen naar huizen en bedrijven brengen: als elektriciteit, als moleculen (gas) en als thermische energie in bijvoorbeeld water. Hoe hangen die samen, wie maakt de keuze en hoe kun je sturen?
 • Welke ontwikkelingen spelen er op het gebied van warmtenetten en wat wordt daarvoor wettelijk geregeld?
 • Welke consequenties heeft een aardgasvrije oplossing voor de woning?

Module 4: Energieprestatie en (bouw)technische aspecten in de praktijk

Docent Martin Dunnink leert je wat de principes zijn achter het Energielabel en de BENG-/TOjuli-eisen. Hij legt uit welke maatregelen nodig zijn voor het reduceren van de CO2-uitstoot en wat de consequenties van die maatregelen zijn voor verschillende gebouwtypen. Aan de hand van verschillende cases wordt inzichtelijk gemaakt wat dit betekent voor de techniek achter de voordeur, de gevolgen en voor-/nadelen voor de bewoners, de technische aandachtspunten, enzovoort, Je kijkt naar cases die gelijkwaardig zijn aan je eigen werkveld. Dat maakt deze training extra relevant.

 • Wat zijn de principes achter Energielabel en BENG-eisen en wat is de samenhang.
 • Welke concepten voldoen aan BENG- en TOjuli-eisen? En wat hebben we nodig voor 2050?
 • Wat zijn de consequenties voor de bestaande bouw?
 • Welke eisen moet je stellen aan de thermische schil van bestaande én nieuwe gebouwen?
 • Welke verbetermaatregelen zijn minimaal nodig voor aardgasvrije oplossingen?
 • Wat betekenen deze energieconcepten voor de techniek achter de voordeur
 • Wat zijn de ervaringen van bewoners qua comfort en gebruik?
 • Wat zijn de energiekosten in de praktijk?
 • Welke lessen kunnen we leren uit deze projecten?
 • Welke oplossingen werken goed in verschillende situaties?

Module 5: Omgaan met weerstand en gedragsverandering in de energietransitie

Om de doelen van de energietransitie te behalen, is het van groot belang dat iedereen mee doet. De verschillen tussen mensen en partijen zijn groot, evenals hun invloedssfeer. Dit vraagt om kennis van gedragsverandering, en om het kunnen bieden van maatwerk.  Wat kan je doen als mensen wel willen, maar niet kunnen omdat ze geen financiële mogelijkheden hebben; en wat doe je als mensen wel kunnen, maar niet willen?

 • Welke weerstanden kom je tegen in de markt bij consumenten en overheden?
 • Hoe kom je in gesprek met voor- en tegenstanders?
 • Hoe maak je transparant wat de voor- en nadelen van de energietransitie zijn
 • Hoe omgaan met participatie? Welke aanpak?
 • Hoe kun je omgaan met het opstapelen van de opgaven die je tegenkomt als bewoner?
  Samen met Marlien ga je op basis van praktijkervaring op zoek naar hoe kennis van gedrags(verandering) kan helpen bij je werk in de energietransitie. Daarbij gaan we ook in op weerstand die naar voren komt en manieren om daar op te reageren.

Module 6: Toepassing in een praktijkcase

Op een interactieve manier zoek je samen met je medecursisten naar oplossingen voor een praktijkcase. Zo ben je zelf helemaal klaar om energietransities op een goede manier door te voeren in je eigen beroepspraktijk.

Data, docent en locatie

Datum Module Docent Locatie
13 maart 2024

4 november 2024

module 1 en 2 Harm en Marlien TVVL
28 maart 2024

11 november 2024

module 3 en 4 Niels/Martin TVVL
10 april 2024

21 november 2024

module 5 en 6 Marlien en Martin/Harm TVVL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenten

Wie geeft deze training?

Harm Valk

Senior Adviseur Energie & duurzaamheid - Nieman Raadgevende Ingenieurs

Bij Nieman Academie deel ik graag mijn kennis en ervaring die ik heb opgedaan in mijn werk als adviseur energie en duurzaamheid bij Nieman Raadgevende Ingenieurs. Naast de nodige ervaring met projecten, werk ik de laatste jaren mee aan de vorming en implementatie van beleid bij overheid en marktpartijen.

Het leuke van training geven vind ik de interactie met de deelnemers. Ik leer zo zelf veel over actuele uitdagingen uit de praktijk, vanuit andere gezichtspunten dan die ik zelf als adviseur ken. Sowieso vind ik dat er sprake moet zijn van ‘samen leren’, want iedere vraag en gezichtspunt vormt een verrijking. Daarom verwelkom ik kennisuitwisseling tussen verschillende vakgebieden. De kern van mijn advieswerk ligt in de energietransitie in de gebouwde omgeving, maar ik kijk daarbij graag breder, naar integrale kwaliteit voor de eindgebruikers.  

Marlien Sneller

Transitiemaker Squarewise

Sinds 2018 ben ik bij Squarewise actief als transitiemaker. Vanuit een grote diversiteit aan projecten in de energietransitie draag ik bij aan een maatschappij waarin we voldoende energie hebben die duurzaam wordt opgewekt en voor iedereen toegankelijk is.
In alles wat ik doe zoek ik naar kansen om meer waarde te creëren: door biodiversiteit te stimuleren, door de effecten van klimaatverandering op te vangen, of door innovatie toe te passen.
Ik zie de energietransitie als een sociaal vraagstuk, waar we techniek voor nodig hebben.Het gaat namelijk over de renovatie van woningen van mensen zoals jij en ik. Pas als die mensen de voordelen zien van verduurzaming zullen zij in actie komen. Natuurlijk komt er vervolgens veel techniek bij kijken om een passende oplossing te ontwerpen en realiseren.
Het delen van mijn kennis met anderen geeft me heel veel energie. Ooit als wiskundedocent, nu met plezier voor de energietransitie.

Martin Dunnink

Adviseur - Nieman Raadgevende Ingenieurs

Binnen Nieman ben ik als adviseur Energie en Duurzaamheid betrokken bij een diversiteit aan projecten, variërend van nieuwbouw tot renovatie en van woningbouw tot utiliteitsbouw. Insteek bij al mijn werkzaamheden is het creëren van duurzame gezonde, comfortabele en energiezuinige gebouwen. Ik vind het daarbij belangrijk dat alle bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten zorgvuldig én integraal op het beoogde gebruik én de gebruiker zijn afgestemd.

Vanuit mijn ervaringen als adviseur Energie en Duurzaamheid verzorg ik ook regelmatig trainingen in dit vakgebied. Erg leuk om te doen en het geeft veel energie om samen met een enthousiaste en interactieve groep te zorgen voor onderlinge kennisdeling en discussies!

Niels Rood

Transitiemaker Squarewise

Ik ben Niels Rood en sinds 2018 transitiemaker bij Squarewise. In mijn dagelijkse werk adviseer ik ministeries, gemeenten, provincies en bedrijven waarbij innovatie mijn speciale belangstelling heeft. Als trainer legt ik, natuurlijk naast kennisoverdracht, vooral de nadruk op competenties en instrumenten om in de praktijk te leren.

Docent Niels Rood
Beschikbare data

Welke datum komt jou uit?

Check onze agenda
4 november 2024
Inschrijven mogelijk

Basiscertificaat Energietransitie in Gebouwde Omgeving (BEGO)

€2.250
04-11-2024 16:19 04-11-2024 16:19 Basiscertificaat Energietransitie in Gebouwde Omgeving (BEGO) In de bouwopleiding voor het Basiscertificaat Energietransitie in Gebouwde Omgeving leer je over duurzaamheid en energietransitie in de gebouwde omgeving. TVVL- Korenmolenlaan 4 Woerden, Woerden Europe/Amsterdam Nieman info@nieman.nl
Inschrijven
Check onze agenda