Aan het laden…
Trainingen Energie(transitie) & duurzaamheid

Standaard woningisolatie voor -corporaties

Een verlaging van de warmtevraag is een praktische voorwaarde voor veel duurzame warmtealternatieven als vervanging van aardgas.

 • Type training Incompany
 • Niveau HBO
 • Lesvorm Klassikaal
 • Duur Prijs is pp per dag (3 uur)
 • Kosten €350

Standaard woningisolatie voor -corporaties

Introductie

De training

Om gebouweigenaren te ondersteunen bij deze opgave is in het Klimaatakkoord onder meer afgesproken een standaard voor woningisolatie te ontwikkelen.

Voor wie?

Is deze workshop iets voor jou?

 • Woningcorporaties
 • Gebouweigenaren
Resultaten

In deze workshop leer je

Een verlaging van de warmtevraag is een praktische voorwaarde voor veel duurzame warmtealternatieven als vervanging van aardgas.Door deze ontwikkelingen krijgen gebouweigenaren een goede basis voor toekomstgerichte woningisolatie. Voldoen aan de Standaard betekent dat de woning een alternatief biedt voor aardgas. De Standaard voor woningisolatie is het minimumniveau waar alle woningen op lange termijn aan moeten voldoen.

Aedes routekaart
Voor woningcorporaties is de Standaard opgenomen in de Aedes-Routekaart en zal een rol gaan spelen in de prestatie-afspraken met de sector, zowel op landelijk als gemeentelijk niveau. Voor corporaties wordt afgesproken dat al in 2030 een groot deel van de voorraad aan de Standaard voldoet. In tegenstelling wat wel eens wordt verwacht, is het geen ‘lijstje met isolatiewaarden’ maar een eis aan de maximale warmtebehoefte van een woning of appartement. Hierdoor is maatwerk mogelijk op complex- of zelfs woningniveau.

 • Wat de standaard voor woningisolatie is? Welke categorieën er zij?
 • Waarom er een standaard voor woningisolatie is?
 • Hoe de netto warmtebehoefte wordt bepaald?
 • Welke maatregelen invloed hebben op de netto warmtebehoefte?
 • Wat de link is met het energielabel van woningen?
 • Wat de streefwaarden zijn?
 • Voorbeelden van mogelijke verduurzamingspakketten
 • Hoe je invulling kunt geven aan de standaard voor woningisolatie? Aan de hand van voorbeeldprojecten leer je de netto warmtebehoefte voor- en na renovatie en de mogelijke (aanvullende) stappen die nodig zijn om invulling te geven aan de standaard voor woningisolatie.
 • Wat het toekomstperspectief is van de streefwaarden?
Programma

Wat ga je doen?

In deze interactieve workshop lichten we de Standaard- en Streefwaarden toe. We laten je zien hoe deze waarden nu en in de toekomst van belang zijn bij het adviseren over verduurzamen van de bestaande woningvoorraad van jouw organisatie. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden geven we inzicht in de (mogelijke) stappen die je kunt zetten om invulling te geven aan de standaard voor woningisolatie. Daarbij gebruiken we verschillende type woningen als voorbeeld

Docenten

Wie geeft deze training?

André Kruithof

senior specialist energie en duurzaamheid

Ik ben André Kruithof, senior specialist bij Nieman Raadgevende Ingenieurs. Ik ben voornamelijk actief op het gebied van de energieprestatie van gebouwen en duurzaamheid. Vanuit verschillende invalshoeken ben ik daarmee bezig, bijvoorbeeld vanuit projectadvisering, beleidsontwikkeling of normalisering. Hierdoor heb ik een compleet beeld en weet ik wat er bij verschillende partijen speelt.

Ik vind het leuk om mijn kennis en ervaring te delen. Dat geeft energie en levert ook bij mij weer nieuwe inzichten op.

Harm Valk

Senior Adviseur Energie & duurzaamheid - Nieman Raadgevende Ingenieurs

Bij Nieman Academie deel ik graag mijn kennis en ervaring die ik heb opgedaan in mijn werk als adviseur energie en duurzaamheid bij Nieman Raadgevende Ingenieurs. Naast de nodige ervaring met projecten, werk ik de laatste jaren mee aan de vorming en implementatie van beleid bij overheid en marktpartijen.

Het leuke van training geven vind ik de interactie met de deelnemers. Ik leer zo zelf veel over actuele uitdagingen uit de praktijk, vanuit andere gezichtspunten dan die ik zelf als adviseur ken. Sowieso vind ik dat er sprake moet zijn van ‘samen leren’, want iedere vraag en gezichtspunt vormt een verrijking. Daarom verwelkom ik kennisuitwisseling tussen verschillende vakgebieden. De kern van mijn advieswerk ligt in de energietransitie in de gebouwde omgeving, maar ik kijk daarbij graag breder, naar integrale kwaliteit voor de eindgebruikers.  

Beschikbare data

Welke datum komt jou uit?