Aan het laden…
Trainingen Akoestiek en geluid

Geluid in de leefomgeving

 • Type training Kennisevent
 • Niveau HBO
 • Lesvorm Plenair & workshops
 • Duur 3,5 uur
 • Kosten €295
 • Inschrijven
Geluid

Onderzoek en handhaving in de gebouwde leefomgeving

Geluidbeleving  krijgt steeds meer waarde in de gebouwde leefomgeving. Want in ons kleine landje waarin mensen relatief dicht op elkaar wonen, willen we graag leven en werken zonder al te veel geluidoverlast te ervaren of te produceren. Denk bijvoorbeeld aan steeds meer geluid van airco’s en warmtepompen in woonwijken. Aan de padelsport die overlast veroorzaakt op de gevels van omliggende woningen. Of aan alle dance-evenementen in de zomermaanden.

Zomaar wat voorbeelden van geluidkwesties die veel voorkomen. En met de komst van de Omgevingswet verandert er ook in de wet- en regelgeving het een en ander rondom (de handhaving van) geluid.

Op donderdag 20 juni deelt een aantal geluidexperts hun specifieke kennis. Relevante kennis onderbouwd met cases in de verschillende werkvelden die de materie wat verhelderen. Wat verandert er? En wat wordt beter?

Ben jij werkzaam bij een gemeente of bij een Omgevingsdienst? En heb je vanuit je functie te maken met het beoordelen van omgevingsgeluid? Dan wil je hierbij zijn!

Programma

Plenair

 • 12:45 – 13:00 uur
  Welkom
  Jan Bril –  Senior consultant & director Auditum
  Ruimte akoestiek, Elektro akoestiek, geluid en evenementen

 • 13:00 – 13:45  uur
  Geluid en de Omgevingswet 
  Eelko Leusink  – Senior adviseur  Het GeluidBuro
  Industrielawaai, horecageluid, Bbl & ARBO


 • 13:45 – 14:30 uur
  Parallelsessie ronde I


 • 14:30 – 14:50 uur
  Pauze


 • 15:00 – 15:45 uur
  Parallelsessie ronde II


 • 15:45 -16:30  uur
  Afsluiting & netwerkborrel


Parallelsessies

   • Padelbanen en omgevingsgeluid
    Cor Kooy – Senior adviseur – Het GeluidBuro
    Geluidadviseur Industrielawaai, WABO, Ruimtelijke ordening, wetgeving, ARBO


   • Warmtepompen & airco’s en de 40 dB(A)-eis 
    Huub Neuteboom – Senior specialist Geluidbeheersing
    Nieman Raadgevende Ingenieurs


   • Geluid en evenementen
    Jan Bril  – Senior consultant ruimteakoestiek en elektroakoestiek
    Auditum

Dit wil je niet missen. Wil je verzekerd zijn van je plek? Meld je dan direct even aan!


De locatie

Bouw & infrapark Harderwijk
Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk

Goed bereikbaar en centraal gelegen op de Veluwe (vlakbij A28)
Ruime en gratis parkeergelegenheid op het terrein
Oplaadpunten voor elektrische auto’s


Dit congres is ontwikkeld in samenwerking met

Programma

Wat komt aan bod?

Onderwerpen

Geluid en de Omgevingswet: wat verandert er specifiek? Een korte beschouwing van de veranderingen in het wettelijk kader.

 • Waar vinden we welke informatie?
 • Specifiek nieuwe en aangepaste situaties.
 • Waar is ruimte ontstaan en waar knelt het?
 • Hoe komen we waar we willen zijn?

Plenaire sessie door Eelko Leusink


Padelbanen en omgevingsgeluid

 • De laatste stand van zaken met betrekking tot padel en geluid.
 • Rekenmethoden en complexiteit.
 • De knelpunten waar we tegen aan lopen en wat er o.i. aan gedaan moet worden.
 • Hinder versus wettelijke geluidnorm.
 • Onze opvatting over de te volgen beleidslijn die keuzes makkelijker maken.
 • Eventuele jurisprudentie.
 • Doorrekenen van voorzieningen: schermen, overkappingen, noisestop panelen.
 • Beperkingen rekensoftware Geomilieu en toepassing van geschiktere software (Ease).
 • Aanbevelingen.

Parallelsessie door Cor Kooy


Buitenunits warmtepompen en airco's en de 40 dB(A) eis Waar ligt de grens? Is deze te streng of juist te soepel?

 • Sinds 1 april 2021 zijn de wettelijke geluideisen voor buiten opgestelde warmtepompen en airco’s van kracht gegaan. Het doel is om geluidbelasting op de omgeving te beheersen.
 • Zijn de regels, zoals opgenomen in het Bbl streng genoeg als deze letterlijk geïnterpreteerd worden? Of zijn ze juist te streng en zijn daarmee een belemmering voor de grootschalige energietransitie waar we met z’n allen voor staan? Waar ligt nu de grens letterlijk, dan wel waar zal je met gemotiveerde onderbouwing kunnen afwijken van de grens?
 • Op basis van vele reken- en meetervaring worden in een interactieve sessie de kansen en uitdagingen voor deze eisen behandeld.

Parallelsessie door Huub Neuteboom


Geluid en evenementen  Welke mogelijkheden zijn er om muziek op het evenemententerrein zo optimaal mogelijk te krijgen, terwijl de belasting op de omgeving zo laag mogelijk blijft?

 • Beperkingen van gangbare rekenmethoden bij evenementen (HMRI/Geomilieu)
 • Mogelijkheden alternatieve rekenmethoden of hybrid-methoden
 • Geluidinstallaties en podia: de verschillende configuraties bij evenementen
 • Mogelijke BBT-voorzieningen ter beperking van het geluid in de omgeving

Parallelsessie door Jan Bril


 

Docenten

De experts

Cor Kooy

Senior geluidadviseur Industrielawaai, WABO, Ruimtelijke ordening, wetgeving, ARBO & Bouwlawaai.

Geluidadviseur Industrielawaai, WABO, Ruimtelijke ordening, wetgeving, ARBO, Bouwlawaai, Trainer, Docent

Cor Kooy

Eelko Leusink

Adviseur Industrielawaai, Horecageluid, Geluid bij Evenementen, Bouwbesluit en Bbl, Verkeerslawaai & ARBO-wetgeving.

Adviseur Industrielawaai, Horecageluid, Geluid bij Evenementen, Bouwbesluit en Bbl, Verkeerslawaai en Arbo-wetgeving.

Eelko Leusink

Huub Neuteboom

Senior adviseur geluidbeheersing, specialisatie (laagfrequent) installatiegeluid.

Opgeleid als natuurkundige ben ik ruim 20 jaar werkzaam als adviseur geluidbeheersing, specifiek gericht op (laagfrequent) installatiegeluid bij NIEMAN én dochterbedrijf Het GeluidBuro. Bij ieder geluidhinderonderzoek of ontwerpvraagstukken bij het aandragen van oplossingen constateer ik, dat geluid en trillingen voor het overgrote deel van het publiek als zeer complex ervaren wordt. Daarbij is men veelal niet op de hoogte dat wettelijke kaders niet altijd voldoende zijn om geluidhinder te voorkomen. Een oplossing is soms eenvoudiger dan gedacht: van het selecteren van een stillere unit, het maken van een andere of dikkere wand tot en met de opstelling van de installatie, danwel montage van de leidingen, te voorzien van trillingsisolatie.

Door kennis te delen hoop ik de deskundigheid en het begrip bij aannemers, installateurs en ook ontwerpende en investerende partijen te vergroten, zodat iedereen de kans krijgt om zonder (laagfrequent) installatiegeluid te kunnen verblijven in zijn of haar woon- en werkomgeving.

Jan Bril

Senior consultant en expert in Ruimte- en Elektro Akoestiek en geluid bij evenementen.

Senior consultant en expert in Ruimte- en Elektro Akoestiek, geluid rondom evenementen.

Jan Bril
Congres

Aanmelden

Check onze agenda
20 juni 2024
Inschrijven mogelijk

Geluid in de leefomgeving

€295
20-06-2024 10:19 20-06-2024 10:19 Geluid in de leefomgeving Congrescentrum B&I - Bouw & Infrapark Harderwijk - Ceintuurbaan 2, Harderwijk Europe/Amsterdam Nieman info@nieman.nl
Inschrijven
Check onze agenda