Aan het laden…
Trainingen Brandveiligheid

Brandpreventie bestaande bouw in de praktijk

Vooral oudere bouwwerken, zeker die van voor 1992, voldoen (begrijpelijk) vaak niet aan de huidige eisen binnen de bouwregelgeving.

 • Type training Training
 • Niveau HBO
 • Duur 1 dag
 • Kosten €425

Brandpreventie bestaande bouw in de praktijk

Introductie

De training

Doel van de voorschriften* op het gebied van brandveiligheid in de bouwregelgeving is en blijft dat een brand niet snel kan ontstaan en zich niet makkelijk kan verplaatsen naar naastgelegen gebouwen. En nog het meest belangrijke: personen moeten zich in veiligheid kunnen brengen of worden gebracht.

Vooral oudere bouwwerken, zeker die van voor 1992, voldoen (begrijpelijk) vaak niet aan de huidige eisen binnen de bouwregelgeving. We bespreken verschillende uitgangspunten hoe je hiermee om kunt gaan en wat er in de praktijk verandert. Voorbeelden hiervan zijn brandwerendheid van gevels en rookwerendheid van constructies.

Wij nemen je mee in praktische voorbeelden zodat je weet waar je op moet letten en waar mogelijkheden liggen. Maar om goed met het thema brandveiligheid aan de slag te kunnen, heb je een basis nodig.

 

* Eisen van brandveiligheid voor bouwwerken zijn geregeld in het Bouwbesluit 2012; met de invoering van de Omgevingswet (per 1 januari 2024) vervalt het huidige Bouwbesluit en worden de technische bouwvoorschriften opgenomen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL).

 

Resultaten

In deze training leer je

de juiste inschatting maken voor in jouw projecten. Kunnen de in het bestek aangegeven oplossingen en omschrijvingen voldoen aan de eisen zoals gesteld in de bouwregelgeving? Door dit te signaleren, waar te nemen en te beoordelen, kan jij onduidelijke situaties en hoge herstelkosten achteraf voorkomen.

In deze training creëren wij herkenning en bewustwording van de verschillende brandaspecten, regelgeving, materiaalgedragingen en oplossingen. Door praktische voorbeelden laten we zien wat goede oplossingen zijn, maar ook waar het heel makkelijk fout kan gaan als er onvoldoende kennis is van zaken.

Programma

Wat ga je leren?

Onderwerpen Brandpreventie bestaande bouw

 • Basis wet- en regelgeving
 • Materiaalkennis
 • Brandgedrag materialen
 • WBDO Weerstand tegen Brand Doorslag enBrand overlsag
 • Onderdelen uit de NEN 6069
 • Beoordeling brandwerende constructies
 • Brandwerende draagconstructies in de praktijk
 • Brandwerende wanden, plafonds, dak- en wandaansluitingen in de praktijk
 • Brandwerende doorvoeringen in de praktijk
 • Bouwfouten
Docenten

Wie geeft deze training?

Beschikbare data

Welke datum komt jou uit?